top of page

פגישת היכרות

  • 1 שעו
  • Free Service
  • Hefzi Ba 9

Service Description

פגישה ראשונה לצורך אבחון המיתוג הקיים שלך - ללא עלות! בפגישה אעזור לך לבחון באמצעות שאלון את טיב המיתוג והפרסום שהיו לך עד היום,נראה היכן פרסמת ובאילו אמצעים, מיהו קהל היעד ועוד. לאחר הפגישה תקבל דו"ח מפורט עם המלצות - מה טוב והיכן צריך לשפר.


פרטי איש הקשר

  • Hefzi Ba 9, Haifa, ISR

    +972 0528727835

    smulian.studio@gmail.com

bottom of page