top of page
דוד.jpg

חוות דעת של דוד אסרף:

איריס
נתינה חסרת פשרות.
עיצוב ספרי המחזור נעשה בלוח זמנים צפוף. מעורבים מס' מורים במקביל. עמדת במשימה מעל המצופה.

תודה

דוד אסרף - דפוס יזמה

bottom of page